ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการ
dot
bulletหนังสือ
bulletการรักษา
bulletการนวด
bulletการบริการ
bulletทีมแพทย์
bulletประสบการณ์ผู้ป่วย
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletมูลนิธิดุลยภาพบำบัด
dot
Newsletter

dot


Dunyapab Facebook


อาการหวัดและดุลยภาพบำบัด

บทความเรื่อง "อาการหวัดและดุลยภาพบำบัด"
 
เขียนโดย รศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ
 

หวัดเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้จัก ไม่ว่าจน รวย เด็ก ผู้ใหญ่  แม้ว่ามนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีไปได้ไกล จนกระทั่งเดินทางออกนอกโลกไปได้ อาการหวัดก็ยังอยู่กับมนุษย์และมีการแพร่กระจายครอบคลุมไปทั่วโลกได้มากขึ้น
 
ดังนั้นเราน่าจะริเริ่มเรียนรู้การพัฒนาตัวเราเองให้มีภูมิต้านทานเป็นการป้องกันความไม่สมดุลของธรรมชาติและความไม่สมดุลของตัวเราเองตามแนวคิดของดุลยภาพบำบัด
 
อาการหวัดมีหลากหลาย ทั้งมีเชื้อและไม่มีเชื้อ เช่น หวัดแดด หวัดลม ภาวะดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  เมื่อมนุษย์ที่ไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  คำถามต่อมาทุกท่านก็คงจะพูดพร้อมกันว่าอะไรเล่าที่เป็นกลไกในร่างกายอย่างวิจิตรพิศดาร ศัพท์ทางแพทย์เรียกว่า Homeostasis การปรับร่างกายให้สู่ภาวะสมดุลนั่นเอง
 
ในปัจจุบันสุขภาวะของมนุษย์ต้องรวมไปทั้งจิต กาย สังคม ดังนั้นการปรับจิตให้สมดุลกับกายและสังคม หรือในมุมกลบกายและสังคมดีจิตย่อมดีด้วย  การปรับกายย่อมมีหลักการเพื่อที่จะยึดเป็นแกนว่าจะปรับอย่างไรให้สมดุล  ท่านลองยืนหน้ากระจกแล้วพิจารณาตัวทานเองว่า ไหล่ ขา แขน สะโพกทั้งสองข้างตรงหรือไม่ ข้างใดเอียงมากกว่ากัน  นั่นคือเริ่มด้วยการพิจารณาโรงสร้าง  องค์ประกอบของโครงสร้างมนุษย์มีมากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่กระดูก กล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้นประสาท อวัยวะต่างๆ ทุกระบบย่อมอยู่อย่างสัมพันธ์กันหมด แยกออกจากกันเด็ดขาดไม่ได้เลย มีทั้งระบบที่ตามกันและระบบที่ต้านกันเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์  ความสำคัญของโครงสร้างแบบมหภาค (มองด้วยตาเปล่า) ที่อยู่กันอย่างสมดุลเป็นสิ่งแรกที่ควรพิจารณาและปฏิบัติ  รักษาตัวเราเองให้อยู่ในภาวะที่มีดุลยภาพด้วยท่ามือเปล่า
 
เนื้อเยื่อทุกระบบ เลือดแดง เลือดดำ น้ำเหลือง พลังชีวิต (Vital Energy) หรือพลังแฝงในตัวมนุษย์ก็จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา  สิ่งของสกปรกแปลกปลอมก็จะถูกพัดพาไปตามระบบขับถ่ายของเสียของเราเอง สิ่งที่ดีก็จะเสริมสร้างเข้าแทนที่ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งปรับระบบจิตให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ร่างกายก็จะฟื้นฟูด้วยตนเองได้ดีขึ้น  ภูมิคุ้มกันที่เรียกร้องจากสิ่งภายนอกก็จะเสริมด้วยอาหาร อากาศในปัจจุบันที่เราช่วยกันรณรงค์ให้สะอาดบริสุทธ์เป็นตัวกระตุ้นส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ให้ใช้กลไกตัวเองเข้าสู่ภาวะสมดุลเร็วขึ้น
 
ตราบใดที่พลังแฝงในตัวเดินได้ครบวงจรได้ตลอดเวลาและสม่ำเสมอ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม แดด ลม ฝนหรือเชื้อโรคพัดผ่านสู่ร่างกาย  ความรู้สึกสติที่เตรียมพร้อมจนเป็นพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สมดุลตลอดเวลาแล้ว ภายในก็มีการปรับระบบสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้ภายนอกได้อย่างมีระบบและคงทนให้ไม่มีอาการหวัดได้  แม้ว่าจะมีก็ไม่รุนแรง สามารถผ่านพ้นวิกฤติได้  ถ้าจำเป็นใช้ยาก็เป็นระยะสั้น
 
ทั้งหมดเป็นแนวคิดในการฝึกปฏิบัติของมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาตนให้มีความสุขแบบยั่งยืนและเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลให้มีประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางยาซึ่งปัจจุบันสูงถึงแสนล้านบาท  ในปี 1992 รัฐบาลมีงบประมาณเพียงห้าหมื่นล้านบาทเท่านั้น ขาดดุลไปห้าหมื่นล้านบาท  ดังนั้นเมื่อท่านเริ่มพัฒนาโครงสร้างให้สมดุล รับประทานน้ำและอาหาร สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ลดอาการหวัดได้ก็นับว่าท่านได้สร้างกุศลต่อสังคมในการช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลของรัฐที่ต้องจ่ายไป ขาดดุลก็จะน้อยลงได้
 
มาริเริ่มในสิ่งที่ดีงามกันเถอะ เป็นของขวัญรับปีใหม่ให้ตัวเราเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
 
 
ตีพิมพ์ใน นิตยสารรุ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 59 (มกราคม 2537) หน้า 219
 

PDF File: article_roong59.pdf
บทความ

ดุลยภาพบำบัดโรค
ปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสาน
ดุลยภาพศาสตร์กับการปฏิรูประบบสาธารณสุข "สูงสุดสู่สามัญ"
ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ หมอนักสู้เพื่อการรักษาเยียวยาแบบดุลยภาพบำบัด
บทความเรื่อง "ถอดรหัสสุขภาพผู้บริหาร"
ฝังเข็ม การรักษาเฉพาะจุดที่มีผลต่อองค์รวม article
อาการปวดกับอัมพาต article
การตรวจสมดุลโครงสร้าง articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บ้านสวนสหคลินิก Lifecare (Thailand) CO.,LTD.
ที่อยู่ :  เลขที่ 214 ปากซอยบางแวก 22 ถนนสายบางแวก(จรัญฯ 13 ) แขวง:บางแวก เขต:ภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02 865-8114-7
Email : bashaclinic@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.orchardpolyclinic.com